społeczeństwo


społeczeństwo
społeczeństwo {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. n I, Mc. społeczeństwowie {{/stl_8}}{{stl_7}}'historycznie ukształtowany zbiór ludzi połączony kompleksem stosunków wynikających z ich udziału w procesach produkcyjnych i w życiu kulturalnym; potocznie: ogół obywateli danej jednostki terytorialnej (kraju, miasta itp.) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Społeczeństwo feudalne, burżuazyjne, kapitalistyczne. Klasy, warstwy społeczeństwa. Reprezentować społeczeństwo. Oddziaływać na społeczeństwo.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}być [zostać, znaleźć się] poza nawiasem społeczeństwa; szerokie kręgi społeczeństwa; wyrzutek społeczeństwa {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • społeczeństwo — n III, Ms. społeczeństwowie; lm D. społeczeństwoeństw «ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach, wynikających z ich udziału w procesach produkcyjnych i w życiu kulturalnym; ogół obywateli danego kraju, okręgu, miasta itp.» Społeczeństwo… …   Słownik języka polskiego

  • społeczny — społecznyni 1. «odnoszący się do społeczeństwa; powstający, tworzący się w społeczeństwie; realizowany w społeczeństwie, przez społeczeństwo, związany ze społeczeństwem» Ustrój społeczny. Rozwój, ruch, przewrót społeczny. Grupa, klasa społeczna.… …   Słownik języka polskiego

  • społeczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, społecznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący społeczeństwa lub jego części; powstający, realizowany w społeczeństwie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ustrój społeczny. Klasa, warstwa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Zygmunt Bauman — Infobox Philosopher region = Western Philosophy era = 20th / 21st century philosophy color = #B0C4DE |150px name = Zygmunt Bauman birth = birth date and age|1925|11|19 flagicon|Poland|size=16px Poznań, Poland death = school tradition =… …   Wikipedia

  • Archiwum (2005 album) — Archiwum is the second album of Polish punk rock band WC. The album is the re release of 1997 Archiwum) album on CD.Infobox Album Name = Archiwum Type = Album Artist = WC Released = 1984 Recorded = 2005 Genre = Punk rock Length = ??? Label =… …   Wikipedia

  • Moses Schorr — Moses Schorr, ca. 1921 Born May 10, 1874(1874 05 10) Przemyśl, Galicia Died July 8, 1942( …   Wikipedia

  • Sociology in Poland — has been developing, as has sociology throughout Europe, since the mid 19th century. Polish sociology is today a vibrant science, with its own experts and currents of thought. As early as in 1917 a Polish scholar, Jan Stanisław Bystroń, wrote… …   Wikipedia

  • Stefan Meller — (* 4. Juli 1942 in Lyon; † 4. Februar 2008 in Warschau) war ein polnischer Historiker und Diplomat. Vom 31. Oktober 2005 bis zum 9. Mai 2006 war er Außenminister Polens im Kabinett des Ministerpräsidenten Kazimierz Marcin …   Deutsch Wikipedia

  • Zygmunt Bauman — in Warschau, 2005 Zygmunt Bauman (* 25. November 1925 in Posen) ist polnisch britischer Soziologe und Philosoph. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • ЩЕПАНЬСКИЙ —         (Szczepanski) Ян (р. 14. 9. 1913, Устронь), польск. социолог, действит. чл. Польск. АН (1964). Директор Ин та философии и социологии (1968 75). Президент Междунар. социологич. ассоциации (1966 70). Гос. пр. ПНР 1 й степени (1974). Осн.… …   Философская энциклопедия